وبینار

در این نوع رویداد، تعداد زیادی شرکت کننده در یک اتاق جلسه حضور خواهند داشت ولی فقط یک نفر (ارائه کننده یا میزبان) صدا و تصویر خود را برای دیگر شرکت کنندگان به اشتراک می گذارد و باقی کاربران فقط محتوا را دریافت می کنند.

تعداد ارائه کننده محتوا مطابق با حداکثر تعداد دوربین همزمان در هر پنل قابل تغییر خواهد بود.

پنل شروع وبینار

وقت دیدار است

تجربه یک ملاقات آنلاین و لذت یک دورهمی دیجیتال