کنفرانس‌ ویدئویی

در یک کنفرانس ویدئویی تا حداکثر تعداد تعیین شده در هر پنل امکان حضور شرکت کنندگان وجود دارد که از این تعداد نیز در هر پنل مطابق حداکثر دوربین همزمان (وب کم) افراد می توانند در جلسه دوربین خود را فعال و تصویر ارسال کنند.

در این نوع جلسه فقط کاربران ارائه کننده محتوا (از طریق دوربین یا وب کم) می توانند در جلسه صدا و تصویر ارسال کنند و باقی شرکت کنندگان فقط می توانند صدا و تصویر را دریافت کنند، اما مدیر اتاق (کسی که اتاق را ایجاد کرده است) در هر زمان در طول جلسه می تواند دسترسی لازم را برای ارسال تصویر و صدا از یک شرکت کننده بگیرد یا برای او فعال کند.

کنفرانس‌ ویدئویی با سامانه دیدارباما

وقت دیدار است

تجربه یک ملاقات آنلاین و لذت یک دورهمی دیجیتال