کلاس آنلاین

در یک کلاس آنلاین، فقط صدا و تصویر یک کاربر (ایجاد کننده جلسه یا استاد) برای دیگر شرکت کنندگان ارسال خواهد شد، دیگر شرکت کنندگان نیز در زمان برگزاری کلاس آنلاین فقط حضور کاربر ارائه کننده (استاد) را در اتاق مشاهده می کنند و فقط صدا و تصویر یک کاربر را دریافت می کنند.

در این نوع رویداد ابزارهای دیگری نیز از جمله تخته سفید و امکان اشتراک گذاری صفحه نمایش برای ارائه کننده (استاد) در دسترس می باشد.

راه اندازی کلاس آنلاین با سامانه دیدارباما

وقت دیدار است

تجربه یک ملاقات آنلاین و لذت یک دورهمی دیجیتال