جلسات زمانبندی‌شده

برنامه ریزی رویدادها از جمله جلسات ویدئویی یا وبینار در سامانه دیدراباما سریع و آسان است. می توانید یک رویداد یا مجموعه ای از جلسات را با گزینه های پیشرفته برای تیم خود (مخاطبین) برنامه ریزی کنید.

 • امکان زمانبندی‌ انواع رویداد (کنفرانس صوتی یا ویدئویی، وبینار و ...)
 • امکان انتخاب دسته بندی (جلسات تیم یا کلاس های آموزشی و ... )
 • تعیین تاریخ و ساعت شروع رویداد
 • تعیین مدت زمان رویداد
 • درج دستور جلسه و امکان مشاهده برای همه شرکت کنندگان
 • دسترسی از طریق لینک رویداد
 • افزودن مخاطبین به رویداد
 • تعیین سطح دسترسی مخاطب (مجری یا شرکت کننده)
 • ارسال دعوت نامه برای مخاطبین
 • انتخاب مخاطبین از لیست تعریف شده
 • پیکربندی رویداد (فعال کردن امکان ضبط رویداد و ...)
 • و ...
وبینار زمانبندی شده در سامانه دیدارباما

وقت دیدار است

تجربه یک ملاقات آنلاین و لذت یک دورهمی دیجیتال