تخته سفید

این ویژگی به شرکت کنندگان در یک کنفرانس ویدیویی اجازه می دهد تا با استفاده از ابزارهای ویژه، متن و داده های گرافیکی را در یک بخش جداگانه ترسیم، وارد و ویرایش کنند.

علائم بصری شما را قادر می سازد تا بر روی انواع مختلفی از اسناد الکترونیکی کار کنید: متن، طرح، نمودار، مدل طراحی، عکس و نمایش اسلاید.
با امکان افزودن، ترسیم، علامت گذاری، کشیدن، تغییر و حذف همه.

We Can Help You With:

وقت دیدار است

تجربه یک ملاقات آنلاین و لذت یک دورهمی دیجیتال