پیام صوتی

با استفاده از این افزونه می توانید پیام های صوتی خود را (ضبط شده) برای مخاطب یا گروهی از مخاطبان خود در لحظه یا زمانبندی شده و در زمان آینده ارسال کنید.

پیام های صوتی در این حالت بصورت رمزگذاری شده و امن فقط برای مخاطب دریافت کننده قابل شنیدن خواهد بود.

وقت دیدار است

تجربه یک ملاقات آنلاین و لذت یک دورهمی دیجیتال