کنفرانس ویدیویی را در برنامه های خود قرار دهید

با SDK دیدارباما می توانید کنفرانس ویدیویی را در برنامه های موجود خود ادغام کنید یا راه حل های ارتباطی کاملاً جدیدی ایجاد کنید.

با استفاده از API و SDK سامانه دیدارباما می توانید ویدئو کنفرانس را به برنامه های خود اضافه کنید و یا قابلیت های جدیدی را ایجاد کنید .
برای فعال سازی این امکان و دسترسی به مستندات فنی، لطفا با واحد فروش تماس بگیرید.

We Can Help You With:

وقت دیدار است

تجربه یک ملاقات آنلاین و لذت یک دورهمی دیجیتال