ضبط رویدادها

در طول کنفرانس های ویدئویی ، شرکت کنندگان معمولاً ده ها فکر و ایده را با هم به اشتراک می گذارند. اما اگر می خواهید موارد ارزشمند را به خاطر بسپارید یا یک جلسه کامل را یا شاید چند دقیقه از آن را برای همکار خود ارسال کنید ، چه می کنید؟

با امکان ضبط ، با آسودگی خاطر جلسه خود را شروع کنید و آن را بدون نصب افزونه های اضافی ضبط کنید.

ضبط جلسات بدون نیاز به نصب افزونه.

حفظ امنیت محتوای ضبط شده.

امکان استفاده از فضای اختصاصی ابری (Cloud) برای ذخیره محتوای ضبط شده.

We Can Help You With:

وقت دیدار است

تجربه یک ملاقات آنلاین و لذت یک دورهمی دیجیتال