نصب تخصصی پلتفرم‌های ویدئوکنفرانس

در کنار خدمات سامانه دیدارباما، در صورت تمایل به نصب یک پلتفرم بخصوص، می توانید از توانایی و تخصص تیم فنی دیدارباما در قالب دریافت خدمات سفارشی نصب پلتفرم های وبینار یا ویدئو کنفرانس، استفاده نمایید.

برخی از پلتفرم‌های رایج:

BigBlueButton

BigMarker

Adobe Connect

Microsoft Teams

ثبت درخواست نصب پلتفرم

نصب تخصصی پلتفرم‌های کنفرانس و وبینار

We Can Help You With:

وقت دیدار است

تجربه یک ملاقات آنلاین و لذت یک دورهمی دیجیتال